logo ZCHFP SK logo REACH

Konzultačná pomoc malým a stredným spoločnostiam -  členom ZCHFP SR

  • Ste malý alebo stredný podnik?
  • Máte problém zorientovať sa v množstve legislatívy?
  • Jednoducho si potrebujete len overiť Váš názor a mať istotu?
Poraďte sa s odborníkmi ZCHFP SR

Práve pre Vás sme pripravili tento online nástroj

V oblasti:

  • Zákonníka práce
  • Environmentálnej legislatívy
  • Chemickej legislatívy
  • Bezpečnosti práce
  • Dopravy nebezpečných tovarov – ADR

Vyznačte oblasť: *
Zákonník práce  
Environmentálna legislatíva  
Chemická legislatíva  
Bezpečnosť práce  
Doprava nebezpečných tovarov – ADR  


Zadajte Vašu otázku: *


Kontaktné údaje
Meno    *
Spoločnosť    *
E-mail    *
Telefón    *
Údaje označené  * je nutné zadať !

 


ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
Fax.: +421 2 4363 8047
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk